Personalia Pelaksana Seksi Humas & LO

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA
PENYELENGGARAAN INVITASI PEKAN PENGEMBANGAN BAKAT DAN MINAT MAHASISWA (IPPBMM) VIII
DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

Seksi Humas & LO (Liaison Officer) : 1.  Dra. Rahmi Tri Mei Maharani, M.M. (Koord.)
                                                                2.  Fairuz Rahmi, S.Sos., M.Si.
                                                                3.  Eti Rohaeti, S.IP., M.M.
                                                                4.  Abdul Mujib Ahmad Binuqo – 17108020047
                                                                5.  Alifah Rachmaditya – 17102030049
                                                                6.  Zuma Hidayati Ni'mah – 17103040034
                                                                7.  Abyan Ali Miftha – 17105040050
                                                                8.  Aqiel Sifa' Abdallah Putra –  17105050019
                                                                9.  Firmansyah Tri Kurniawan – 17107030104
                                                               10. Aulia Anggara Putri –  17108010028
                                                               11. Silvy Nidha Khofiya – 17102030023
                                                               12. Asrijal – 16510031
                                                               13. Yassina Emira Shahnaz – 16600063
                                                               14. Nur Rizal Al Hadqi - 17105040029
                                                               15. Syahedah Soeci Elfera – 17107030108
                                                               16. Alif Laela – 17102030037
                                                               17. Eva Susanti – 17102030061
                                                               18. Berliana Dewi – 17107030022
                                                               19. Muhammad Fajar Assauri – 17101010037
                                                               20. Moh. Rifki Susanto - 18105030027
                                                               21. Laily Nur Noviana Suratno – 17106090021
                                                               22. Nahzat Azadi Al Ghifary – 19103070062
                                                               23. Alvi Hasanatul Haabibah – 17104080049
                                                               24. Gadis Mauli Latifa – 18106010042
                                                               25. Helma Widiya Siregar – 19106060049
                                                               26. Aslamiah - 17105040019
                                                               27. Syifa Aliya Rahma - 19104070045
                                                               28. Meida Nugraha Wisty - 18104020068
                                                               29. Ahmadi Dibyo -  17101020008
                                                               30. Ikhsan Nasuha - 18103070031
                                                               31. Tsania Nurul Hafidloh – 19102040041
                                                               32. Arie Pramudya - 18107030064