Personalia Pelaksana Seksi Keuangan

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA
PENYELENGGARAAN INVITASI PEKAN PENGEMBANGAN BAKAT DAN MINAT MAHASISWA (IPPBMM) VIII
DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

Seksi Keuangan                                 : 1.  Ali Sodiq, S.Ag., M.A. (Koord.)
                                                               2.  Ratna Windah Lestari, S.IP., M.M.
                                                               3.  Dra. Soepasetijantini, M.Pd.
                                                               4.  Erly Yudhiastuti, S.E.
                                                               5.  Mukhbarotul Haqqoniyaty
                                                               6.  Mieng Nurani Kartike Aries
                                                               7.  Sutrisna
                                                               8.  Aulia Mawaddah Anshory, S.E.I.
                                                               9.  Yuli Triwahyuningsih, A.Md.